Mgr. Hana Petříková

PSYCHOTERAPIE OPAVA


Přes 15 let pracuji s lidmi a jejich příběhy. Posledních 5 let se věnuji soukromé psychoterapeutické praxi. Nejčastěji pracuji s tématy osobní krize; s rodinnými, partnerskými a manželskými problémy; otázkami týkající se rodičovství a výchovy dětí; se stresem, úzkostmi a nepohodou. 


V terapii pracuji s celou rodinou, páry i jednotlivci. Nemám žádný zázračný recept, ani zaručené rady, které by fungovaly. Někdy můžeme mít pocit, že ztrácíme nad svým životem kontrolu a cítíme se bezmocní. Společně s klienty hledám možnosti, jak tuto moc získat zpátky. Klientům nabízím podporu a odbornou pomoc. Nemusíte na to být sami.

Image 1

Nabízené služby

Rozchodové poradenství

Individuální terapie

Pokud se cítíte přetížení, nešťastní nebo ztracení, může být psychoterapie cestou, jak vaši situaci zlepšit. Během terapie vám pomáhám zvládat životní výzvy a krize, porozumět vašim myšlenkám a pocitům a nacházet vnitřní klid.
Dospívajícím nabízím psychoterapii od 15 let se souhlasem zákonných zástupců, s mladšími dětmi pracuji ve spolupráci s rodiči v rámci rodinné terapie.

Témata, kterým se můžeme věnovat:
 • Úzkostné stavy, psychosomatické obtíže, stres, strach.
 • Náročné životní situace
 • Řešení konfliktů, komunikačních problémů
 • Vztah k sobě, zvládání emocí
 • Sebevědomí

image

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapeutickou metodou, které se zaměřuje na celou rodinu. Vidí jednotlivce jako součást konkrétního rodinného systému. Rodičovství je náročná životní cesta, během které se mohou objevit těžkosti, které ovlivňují rodinné fungování. Terapie podporuje funkčnost rodiny jako celku. Klientům pomáhá překonávat rodinné obtíže a dosahovat zlepšení rodinné situace.

Témata, kterým se můžeme věnovat:
 • Vztahy rodičů, dětí, sourozenců, širší rodiny
 • Výchovné problémy
 • Změny v rodinném fungování (narození dalšího dítěte, úmrtí, nový partner/ka, nové děti partnera…)
 • Rozvod / rozchod rodičů (jak pomoc dětem toto období zvládnout, komunikace rodičů, fungování rodiny)

Rozchodové poradenství

Párová terapie

V rámci párové psychoterapie nabízím manželům a partnerům, kteří se potýkají s komunikačními a vztahovými problémy, prostor pro otevírání obtížných témat, s cílem porozumět jim, zlepšit vzájemnou partnerskou komunikaci, jejich vztah a fungování.

Témata, kterým se můžeme věnovat:
 • Problémy v komunikaci (hádky, nedorozumění)
 • Nevěra
 • Obtíže v intimitě
 • Zátěžové situace (otázky rodičovství, mateřství; nesoulad ve výchově dětí…)
 • Manželská/partnerská krize

O mně

Více než 15 let se věnuji práci s rodinami na různých profesních pozicích. Působila jsem v sociálních službách a jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí. V současně době pracuji jako psychoterapeutka v soukromé praxi. 

Vzdělání

Komplexní terapeutický výcvik v rodinné terapii 
(Institut rodinné terapie Praha, 620 hodin)
Mediační výcvik
(Asociace mediátorů ČR, 100 hodin)
Systematický kurz arteterapie 
(PhDr. Helena Strnadlová, 100 hodin)
Kurz základní krizové intervence
(Remedium, 51 hodin)
Průběžné doplňování dalších seminářů
Magisterský obor Sociální pedagogika 
(FHS UTB ve Zlíně)

Praxe

Od roku 2018 soukromá praxe
Terapeutka v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy (Thése,Praha)
Sociální pracovnice v poradně pro rodinu
(Dům tři přání, Praha)
Odborná referentka sociálně právní ochrany dětí
(Praha)
Sociální pracovnice v psychologické poradně
(Unie Kompas, Zlín) 

Manželské a partnerské poradenství

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT)

CENÍK
Klienti VZP, ČPZP a ZPMV mohou čerpat příspěvek na terapii v rámci preventivních programů.

800 Kč

 • 50 minut 
 • 1 klient
 • osobně nebo online

1200 Kč  

 • 50 minut
 • 2 a více klientů
 • osobně nebo online

Pokud stornujete objednaný termín méně než 24 hodin před domluvenou konzultací, hradíte 100 % z ceny sezení.

Objednejte si konzultaci

image

Konzultace a terapie jsou možné osobně i online.

E-mail: terapiepetrikova@gmail.com
Telefon:
+420 731 085 786


Adresa:
Těšínská 1652/79, Opava


image